Mae’r cyfleusterau sydd ar gael ym Mhwll Nofio Pontardawe’n cynnwys:

Parcio am ddim
Pwll 25m â 6 lôn
Pwll bach ar wahân
Mynediad i gadeiriau olwyn a chyfleusterau i’r anabl